Predaj, opravy transformátorov

Vitajte

Naša firma disponuje transformátormi rôzných výkonov. V prípade poruchy transformátora u zákazníka, zapožičiame bezplatne transformátory toho istého výkonu po dobu opravy ich vlastného transformátora.

Ďalej firma vlastní žeriav PV3S AD080 a v prípade poruchy je ochotná uskutočniť výmenu transformátora za funkčný a tak zamedziť prípadným vzniknutým stratám.

Firma Firma Firma

tlač