Predaj, opravy transformátorov

Referencie

Zoznam našich najvýznamnejších zákazníkov:

 • Marber, spol. s.r.o., Humenné
 • Drevo SV, s.r.o., Snina
 • Agrifop a.s., Stakčín
 • Jukos s.r.o., Bežovce
 • Ekostav a.s., Michalovce
 • Technické služby mesta Sobrance
 • Slovpol s.r.o., Vranov n/T
 • Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica
 • Stepanow s.r.o., okr. Kráľovský Chlmec
 • Vojenské lesy a majetky SR, Kamenica nad Cirochou
 • Závod povodie Bodrogu a Hornádu, Trebišov
 • Palka Miroslav, Humenné
 • Obecný úrad Papín
 • Slovakstav s.r.o., Michalovce
 • Agri-futuro spol.s.r.o., Sobrance
 • Fort Food Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Scorp, spol.s.r.o., Michalovce
 • Venas a.s., Streda nad Bodrogom
 • Agritech Slovakia spol.s.r.o., Kráľovský chlmec
 • Metalport s.r.o., Košice
 • Ultraglass a.s., Medzilaborce
 • Ekoprim, Prešov
 • Pavex s.r.o., Topoľovka
 • Stelmo a.s., Košice
 • Agronákup T s.r.o., okr.Trebišov
 • Eximreal s.r.o., Košice
 • M M Electric, okr.Prešov
 • Plynroz a.s., Sobrance
 • Tema a.s., Humenné
 • Metal-KM, Michal Karch, okr.Vranov n/T
 • PRK, s.r.o., Košice
 • Beky a.s., Snina
 • Vaclav Benda-Benstav, Brekov
 • SAD, Michalovce
 • Udava a.s., Humenné
 • Mäsozemplín a.s., Michalovce
 • Ormia s.r.o., Vranov n/T
 • Tesco, Bratislava
 • Slovenské elektrárne a.s.
 • Slovenský plynarenský priemysel a.s.
 • Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 • Vychodoslovenské kameňolomy a.s.
 • Zeocem a.s., Bystré
 • Slovnaft a.s.
 • Ekotank s.r.o., Michalovce
 • Lusk, Medzilaborce
 • VOMZ Slovakia s.r.o., Spišská Belá
 • RMR, Humenné
 • Laster BJ s.r.o., Bardejov
 • Hagard: HAL a.s.

tlač